Jaké způsoby marketingu použít pro vaše podnikání?

Téměř všichni podnikatelé tedy chápou, že bez řádného a správně nastaveného marketingu se neobejdou. Většina firem proto přímo zaměstnává specialistu na marketing, případně si nechávají pomoci od reklamních agentur. Marketing je totiž docela věda. Musíte mít správnou strategii, ovládat daný způsob marketingu, který chcete použít, znát všechny jeho zásady, http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/how/principles/ umět vyhodnocovat použitou strategii a podobně. Proto je někdy nejlepší, nechat to na někom, kdo se v této oblasti opravdu vyzná.

televize

Jaké můžete například použít metody marketingu pro vaši firmu?

Reklamní dárky

V rámci různých kampaní a akcí vaší firmy můžete rozdávat reklamní předměty. Jedná se o velmi populární formu marketingu, jelikož z ní mají užitek obě dvě strany. Vy získáte reklamu, druhá strana získá nějakou formu pozornosti či dárku a může šířit vaši reklamu dál. Vizuální reklama je dle průzkumů daleko účinnější než třeba pouze audio reklama. Reklamní předměty zahrnují například psací potřeby, hrníčky, klíčenky, oblečení a podobně.

Influenceři

Spolupráce s influencery je v posledních letech velký trend v oblasti marketingu. Influenceři jsou lidé, kteří vystupují na sociálních sítích a mají dosah mezi naši populaci. Většinou mají základnu fanoušků, ke kterým se dostávají jejich příspěvky. Dobře domluvená spolupráce s influeuncery vám může pomoci s propagací a zvýšit vaše výdělky.

facebook

Sociální sítě

Pokud nechcete přímo spolupracovat s influencery, můžete udělat vlastní reklamní kampaň na sociálních sítích. V České republice je jich hodně, které využívá několik miliónů česky mluvících uživatelů. Jako příklad můžeme uvést Instagram nebo Facebook. Vytvořte profily vaší firmě, přidávejte příspěvky, komunikujte s potencionálními zákazníky a zvyšujte tak svůj dosah.

Reklama v médiích

Klasická forma marketingu, která tu je už v podstatě desetiletí, je klasická reklama v médiích. Média v tomto případě zahrnují třeba televizi nebo rádio. Výhodou televize je, že se k vaší reklamě bude pojit i její vizuální stránka. Je ale většinou finančně nákladnější než reklama v rádiu.